Lisätietoa velkajärjestelystä

Yksityishenkilön velkajärjestelyllä pääset eroon veloistasi.

Mikä on yksityishenkilön velkajärjestely?

Yksityishenkilön velkajärjestelyllä voidaan ratkaista sellaiset velkaongelmat, joihin ei muuta keinoa löydy.
​ 
Velkajärjestelyssä velkoja maksetaan oman maksukyvyn mukaan tavallisesti kolmesta viiteen vuotta ja loput, maksamatta jääneet velat, saa anteeksi. Velkajärjestelyssä maksat kuukausittain usein huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi ulosottoon.

Velkajärjestelyä haetaan käräjäoikeudesta. Laadimme velkajärjestelyhakemuksen sekä maksuohjelman ja avustamme koko hakuprosessin ajan.

Velkajärjestely etenee seuraavasti:

  • Selvitetään velallisen taloudellinen tilanne (velkojen määrä, tulot, varat ja maksukyky). Jos myös puolisosi on velkaantunut, kannattaa hakea velkajärjestelyä yhdessä.
  • Katsotaan, olisiko ylivelkaantumistilanne mahdollista hoitaa velkojien kanssa sopimalla
  • Jos sovintoratkaisu velkojien kanssa ei ole mahdollista, toimitetaan velkajärjestelyhakemus tuomioistuimen käsiteltäväksi. Velkajärjestelyä on haettava velallisen kotipaikan käräjäoikeudelta. Me teemme velkajärjestelyhakemuksen mukaan aina maksuohjelmaehdotuksen
  • Velkajärjestelyhakemus ja maksuohjelmaehdotus menevät velkojillesi lausuttavaksi
  • Jos velkojat vastustavat hakemustasi tai maksuohjelmaehdotusta, annamme oman lausumamme käräjäoikeuteen
  • Käräjäoikeus tekee päätöksen velkajärjestelyn aloittamisesta. Jos käräjäoikeus katsoo, että velkajärjestelylle on edellytykset, niin käräjäoikeus aloittaa velkajärjestelyn ja vahvistaa maksuohjelman
  • Velallinen vapautuu velkajärjestelyssä veloistaan, kun maksuohjelma päättyy ja velallinen on täyttänyt maksuohjelmassa määrätyn maksuvelvollisuutensa​
Scroll to Top