All

Yrityssaneerauksen aloittaminen velkajärjestelyn aikana

Jos velallinen on yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja ia maksuohjelman aikana tehdään päätös velallista koskevan yrityssaneerausmenettelyn alkamisesta, maksuohjelma raukeaa. Velat otetaan tämän jälkeen saneerausmenettelyssä sen suuruisina kuin ne olisivat olleet ilman velkajärjestelyä (maksuohjelman mukaisten suoritusten vähentämisen jälkeen). Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että maksuohjelma ei saneerausmenettelystä huolimatta raukea, jos tähän on erityinen syy sen vuoksi, että pääosa …

Yrityssaneerauksen aloittaminen velkajärjestelyn aikana Lue lisää »

Hovioikeuden päätös koskien esteperustetta

Velkajärjestelyn myöntäminen yleisestä esteestä huolimatta  Velkajärjestelylain 10 a §:n mukaan velkajärjestely voidaan 10 §:ssä säädetystä esteestä huolimatta myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen erityisesti huomioon velallisen toimet velkojen maksamiseksi, velkaantumisesta kulunut aika ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta. Lain esitöiden mukaan velkajärjestelylain 10 a §:n soveltaminen perustuu aina kokonaisharkintaan. Kaikkien säännöksessä mainittujen seikkojen …

Hovioikeuden päätös koskien esteperustetta Lue lisää »

Omistusasunnon säilyttäminen velkajärjestelyssä sekä lisäsuoritusvelvollisuus

Jos velallinen on säilyttänyt velkajärjestelyssä omistusasuntonsa, on lisäsuoritusten kohdentaminen velkojille monimutkaisempi kysymys. Nykyisin kertaluonteiset varojen lisäykset koituvat ensi vaiheessa tavallisten velkojen hyväksi, mikä seuraa siitä, että vakuusvelkojien osalta ohjelma perustuu pelkästään velallisen tuloihin. Kun tavallisten velkojen maksuohjelma päättyy, kertaluonteisetkin suoritukset tulevat vakuusvelkojan hyväksi. Velallisen tulojen kasvuun perustuvat lisäsuoritukset voivat hyödyttää vakuusvelkojaa aikaisemminkin. Jos velallisella on …

Omistusasunnon säilyttäminen velkajärjestelyssä sekä lisäsuoritusvelvollisuus Lue lisää »

Selvittäjän määrääminen

Tuomioistuin voi velkajärjestelyssä määrätä selvittäjän, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tarve selvittäjän määräämiselle on etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa velkoja on lukumääräisesti paljon tai velkoihin sisältyy sekä vakuusvelkaa että tavallista velkaa. Käytännössä kuitenkin selvittäjä määrätään lähes kaikkiin velkajärjestelyihin, vaikka velkoja olisikin vain muutama. Selvittäjän määräämiseen voi olla syytä myös, jos velallinen parhaillaan harjoittaa elinkeinotoimintaa tai jos velallisen …

Selvittäjän määrääminen Lue lisää »

Velkajärjestelystä

Velkajärjestely voidaan myöntää yksityishenkilölle eli luonnolliselle henkilölle, jolla on kotipaikka Suomessa (VJL 2.1§). Kotipaikalla tarkoitetaan sitä, että henkilö asuu Suomessa ja hänellä on täällä varsinainen, asuntonsa ja kotinsa. Velallisen kansalaisuudella ei ole merkitystä, joten velkajärjestely voidaan myöntää myös Suomessa asuvalle ulkomaalaiselle. Mikäli ulkomaalainen oleskelee Suomessa, jonkin aikaa, ei se riitä tekemään Suomesta hänen kotipaikkaansa. Mikäli velallinen …

Velkajärjestelystä Lue lisää »

Pääseekö velkajärjestelyyn ilman tuloja

Meiltä kysytään, että onko mahdollista päästä velkajärjestelyyn, vaikka ei ole tuloja tai ne ovat kovin pienet. Velkajärjestelyssä ei ole merkitystä, sillä onko hakijalla tuloja vähän, paljon tai ei lainkaan. Velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksenä ei siis ole se, että velkoja pystyy maksamaan. Mikäli hakijalla ei ole tuloja tai ne ovat pienet (esim. vain työttömyyskorvaus) pääsee hän ihan …

Pääseekö velkajärjestelyyn ilman tuloja Lue lisää »

Velkajärjestelyn hylkääminen

Velkajärjestelyhakemus voidaan hylätä, jos asian käsittelyn aikana käy ilmi, että velkajärjestelyyn ei ole edellytyksiä tai sille on este. Hylkäävästä päätöksestä voi velallinen valittaa.​Velkajärjestelyn aloittamisen oikeusvaikutukset lakkaavat pääsäännön mukaan silloin, kun hakemus hylätään. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä, että oikeusvaikutukset ovat voimassa, kunnes päätös on lainvoimainen tai asiassa määrätään toisin. Oikeusvaikutusten lakkaamisen seurauksena voi olla …

Velkajärjestelyn hylkääminen Lue lisää »

Asun ulkomailla – Voinko saada velkajärjestelyn Suomesta?

Otsikon kysymys on sellainen, jota meiltä kysytään aina tasaisin väliajoin. Vuonna 2017 velkajärjestelylakiin tuli pykälä, joka sääntelee kansainvälisestä toimivallasta. Lain pykälän mukaan Velkajärjestely voidaan myöntää henkilölle, jonka pääintressien keskus on Suomessa. Pääintressien keskuksen määräytymisestä säädetään maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa.​Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Yksityishenkilön velkajärjestely voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, jonka pääintressien keskus …

Asun ulkomailla – Voinko saada velkajärjestelyn Suomesta? Lue lisää »

Peliongelma syynä monen velkaantumiseen

Iltasanomat uutisoi 19.8.2019 artikkelin Marian peliongelmasta ja siitä aiheutuvasta 120.000 euron velkaantumisesta. Uhkapelaamisesta johtuva velkaantuminen on yleistyvä syy velkaongelmiin. Tavanomaista on, että käsistä karannutta velkaongelmaa yritetään paikata uhkapelaamisella. Uhkapelaaminen tapahtuu usein netissä, mutta myös peliautomaateilla ja Casinoilla yritetään saada suuria voittoja, joilla velkaongelma saataisiin selätettyä. Hyvin yleistä on, että velkaa kertyy hyvin paljon lisää eikä …

Peliongelma syynä monen velkaantumiseen Lue lisää »

Kiireellinen velkajärjestelyhakemus – asunto lähtee alta

Aviopari Kaisa ja Timo ottivat meihin yhteyttä kiireisellä aikataululla, sillä heidän asuntoan oltiin ulosmittamaassa ulosottomiehen toimesta. Seuraavalle viikolle oltiin jo ehdotettu, että kiinteistönvälittäjä tulee katsomaan asuntoa ja ottamaan myyntikuvat. Viime hetkillä Kaisa ja Timo ottivat yhteyttä ja täyttivät velkajärjestelyhakemuslomakkeen. Arvioimme heidän mahdollisuudet sekä velkajärjestelylle että asunnonsäilyttämisohjelmalle eli sellaiselle missä heidän omakotitalonsa säilyy velkajärjestelyssä eikä sitä …

Kiireellinen velkajärjestelyhakemus – asunto lähtee alta Lue lisää »

Scroll to Top