Yrityssaneerauksen aloittaminen velkajärjestelyn aikana

Jos velallinen on yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja ia maksuohjelman aikana tehdään päätös velallista koskevan yrityssaneerausmenettelyn alkamisesta, maksuohjelma raukeaa.

Velat otetaan tämän jälkeen saneerausmenettelyssä sen suuruisina kuin ne olisivat olleet ilman velkajärjestelyä (maksuohjelman mukaisten suoritusten vähentämisen jälkeen).

Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että maksuohjelma ei saneerausmenettelystä huolimatta raukea, jos tähän on erityinen syy sen vuoksi, että pääosa maksuohjelman sisältyvistä veloista on ohjelman mukaisesti suoritettu. Tällainen tilanne voi olla, kun suurin osa velkojista on jo saanut ohjelman mukaiset suoritukset ja ohjelman mukainen kertymä on ollut suuri. Päätöksen raukeamisesta tekee tuomioistuin, jossa yrityksen saneeraus on vireillä.

Muiden elinkeinonharjoittajien (vastuunalaiset yhtiömiehet) osalta VJL:iin ei sisälly vastaavanlaista säännöstä, sillä heidän yksityistalouteensa liittyvät velkansa eivät kuulu yrityksen saneerausvelkoihin.

Scroll to Top