Selvittäjän määrääminen

Tuomioistuin voi velkajärjestelyssä määrätä selvittäjän, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tarve selvittäjän määräämiselle on etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa velkoja on lukumääräisesti paljon tai velkoihin sisältyy sekä vakuusvelkaa että tavallista velkaa. Käytännössä kuitenkin selvittäjä määrätään lähes kaikkiin velkajärjestelyihin, vaikka velkoja olisikin vain muutama. Selvittäjän määräämiseen voi olla syytä myös, jos velallinen parhaillaan harjoittaa elinkeinotoimintaa tai jos velallisen taloudellinen tilanne on muusta syystä tavallista mutkikkaampi.

Selvittäjä voidaan määrätä velallisen, velkojan tai tuomioistuimen aloitteesta. Selvittäjän on oltava täysivaltainen ja rehelliseksi tunnettu henkilö, jolla on tehtävän edellyttämä kyky, taito ja kokemus. Ketään ei voida määrätä selvittäjäksi ilman suostumustaan.

Selvittäjän tehtävät ja oikeudet

Jos selvittäjä määrätään samalla, kun päätetään velkajärjestelyn aloittamisesta, selvittäjän tehtäväksi voidaan antaa, ja yleensä säännönmukaisesti annetaan, aloittamispäätöksen ja velallisen hakemuksen toimittaminen velkojille.

Selvittäjän tärkein tehtävä on laatia ehdotus maksuohjelmaksi. Tähän kuluu yleensä aikaa 2-6 kuukautta siitä, kun käräjäoikeus on tehnyt päätöksen velkajärjestelyn aloittamisesta. Joissakin tapauksissa asia voi venyä tätäkin pidemmäksi.

Velkajarjestelyyn.fi lakimiehet laativat velkajärjestelyhakemuksen lisäksi maksuohjelmaehdotuksen, jolloin selvittäjän määräämiselle ei ole tarvetta. Tämä säästää prosessin pituudessa vähintään kaksi kuukautta ja yleensä 3-4 kuukautta. Meidän kauttamme haettu velkajärjestely on myös muilta osin nopeampi, koska käräjäoikeus lähettää velkajärjestelyn lausumakierrokselle velkojille, joilla on oikeus vastustaa velkajärjestelyhakemusta. Tämän jälkeen tehdään (mahdollinen) velkajärjestelyn aloituspäätös ja määrätään selvittäjä. Meidän kauttamme hoidettu prosessi nopeutuu muiden seikkojen lisäksi siinä, että meidän laatimamme maksuohjelma lähetetään lausuttavaksi samalla kuin velkajärjestelyhakemus. Tavallisesti käräjäoikeus tekee lopulta sekä aloituspäätöksen että vahvistaa maksuohjelman yhdellä päätöksellä. 

Scroll to Top