Puolison merkitys velkajärjestelyssä

Lähtökohtaisesti velkajärjestelyasia koskettaa vain sitä henkilöä, joka haluaa hakea velkajärjestelyyn. Tosiasiassa kuitenkin puolison ja muun perheen merkitys on suuri, kun harkitaan velkajärjestelyyn hakeutumista. Ensivaiheessa puolison tulot ja lasten määrä vaikuttaa oikeusavun saamiseen, sillä oikeusapuhakemuksessa ilmoitetaan puolison tulot ja alaikäisten lasten määrä sekä mahdolliset elatusapusaamiset tai -maksut.

Velkajärjestelyssä tärkeässä roolissa on hakijan maksuvara, joka määrittää sen summan, minkä hakija maksaa velkojille per kuukausi. Tämä vaihtelee sen mukaan, mikä on hakijan tulotaso sekä menojen määrä. Myös puolison tulot ja menot huomioidaan maksuvaraa määriteltäessä. Riippuen siitä, onko kyseessä avopuoliso vai aviopuoliso, jakautuu hakijan maksettava määrä eri tavalla.

On mahdollista hakea velkajärjestelyä yhdessä puolison kanssa ja monesti tämä on tarkoituksenmukaista, sillä etenkin, kun kyseessä on aviopuolisot, ei ole perusteltua ajatella, että vain toisen puolison ollessa velkajärjestelyssä, elatustaakka ei siirtyisi ei-velkajärjestelyssä olevan puolison harteille. Usein on järkevää hakea velkajärjestelyä molemmille puolisoille, sillä koko perheen talouden tasapainottaminen on erityisen tärkeää, jotta velkajärjestelyn rehabilitaatiotarkoitus toteutuu lain tarkoittamalla tavalla. Tällöin puolisot ovat ns. yhteishakijoita, vaikkakin käräjäoikeus tekee päätökset molemmille puolisoille erikseen. Tietyissä tilanteissa toisella puolisolla ei välttämättä riitä edellytykset velkajärjestelyyn, mutta kun toisella puolisolla edellytykset täyttyvät, on tarkoituksenmukaista myöntää molemmille velkajärjestely, jotta perhe saa taloutensa tasapainoon.

Poikkeuksellisesti voidaan velkajärjestelyä hakea vain toiselle puolisolle, vaikka molemmilla olisi edellytykset. Tämä saattaa olla oikea tapa esimerkiksi silloin, kun puolisot asuvat eri osoitteissa ja on epävarmaa, jatkuuko heidän suhteensa.

Scroll to Top