Pääsevätkö nuoret helpommin velkajärjestelyyn?

Nuorten velkaantuminen on kasvava yhteiskunnallinen ongelma. Tuhannet nuoret ovat velkaantuneet ja tuntevat selvitysten mukaan suurta häpeää tilanteestaan. Lisäksi nuori usein välttelee maksuvaikeuksista kertomista esimerkiksi omille vanhemmilleen. Melko harva nuori hakeutuu esimerkiksi velkaneuvojan tapaamiselle.

Lähtökohtaisesti nuoret pääsevät helpommin velkajärjestelyyn. Tietenkin kokonaiskuva asiassa on merkittävää, mutta yleisesti ottaen kynnys velkajärjestelyyn pääsemiseksi on matalampi kuin muilla hakijoilla. Oikeuskäytännössä on katsottu, että nuori ei ole ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden vielä ymmärtänyt esimerkiksi luottojen kokonaiskustannuksia.

Nuorten veloista osaa koskee usein esteperuste. Kyse voi olla vastuuttomasta velkaantumisesta (pikavipit ja kulutusluotot) tai rikosperusteisista saatavista (vahingonkorvaukset). Moni on nuorena sekaantunut rikoksiin tai ylläpitänyt liian korkeaa elämäntyyliä tuloihin nähden. Nuoret eivät usein ymmärrä korkeakorkoisten luottojen kokonaiskustannuksia ja paniikissa paikkailevat erääntynyttä luottoa uudella pikavipillä. On myös melko paljon nuoria, joilla on ollut oma yritystoiminta, joka on syystä tai toisesta kariutunut.

Velkajärjestelyyn hakeutuessaan nuoret ovat useimmiten työttömiä tai osa-aikaisessa määräaikaisessa työssä. Harvalla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Moni saattaa haaveilla opiskeluista tai opiskelee silläkin hetkellä. Kun työtön nuori ohjataan velkajärjestelyyn, hänelle vahvistetaan niin sanottu nollaohjelma, jonka pituus on viisi vuotta.

Lakimiehillämme on erinomainen ammattitaito ja tuntemus myös nuorten velkajärjestelyistä.

Scroll to Top