Pääseekö velkajärjestelyyn ilman tuloja

Meiltä kysytään, että onko mahdollista päästä velkajärjestelyyn, vaikka ei ole tuloja tai ne ovat kovin pienet. Velkajärjestelyssä ei ole merkitystä, sillä onko hakijalla tuloja vähän, paljon tai ei lainkaan. Velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksenä ei siis ole se, että velkoja pystyy maksamaan.

Mikäli hakijalla ei ole tuloja tai ne ovat pienet (esim. vain työttömyyskorvaus) pääsee hän ihan samoin velkajärjestelyyn kuin sellainen henkilö, joka tienaa 5.000 euroa kuukaudessa, mikäli velkajärjestelyn edellytykset täyttyvät. Itseasiassa monissa tapauksissa hyvin tienaavilla on vaikeampi saada velkajärjestely, sillä he eivät välttämättä ole lain edellyttämällä tavalla ylivelkaantuneita. Toki mikäli velkojen määrä on huomattava ja korot suuret, täyttyy tämä edellytys.

Mikäli hakija ei pienien tulojen takia kykene maksamaan velkojaan, saa hän niin sanotun nollamaksuohjelman, joka tarkoittaa sitä, että velkojat eivät saa senttiäkään ja hakija vapautuu kaikesta velkojen maksuvelvollisuudesta. Tälloin velkajärjestely kestää pääsääntöisesti viisi (5) vuotta. 

Scroll to Top