Kiireellinen velkajärjestelyhakemus – asunto lähtee alta

Aviopari Kaisa ja Timo ottivat meihin yhteyttä kiireisellä aikataululla, sillä heidän asuntoan oltiin ulosmittamaassa ulosottomiehen toimesta. Seuraavalle viikolle oltiin jo ehdotettu, että kiinteistönvälittäjä tulee katsomaan asuntoa ja ottamaan myyntikuvat. Viime hetkillä Kaisa ja Timo ottivat yhteyttä ja täyttivät velkajärjestelyhakemuslomakkeen. Arvioimme heidän mahdollisuudet sekä velkajärjestelylle että asunnonsäilyttämisohjelmalle eli sellaiselle missä heidän omakotitalonsa säilyy velkajärjestelyssä eikä sitä määrätä myytäväksi. Arviointi osoitti, että heillä on hyvät mahdollisuudet sekä saada velkajärjestely että säilyttää oma talo velkajärjestelyssä.

Me otimme tehtävän hoitaaksemme ja haimme heille ensin oikeusapua, mutta hakijoiden suuret tulot estivät oikeusavun saamisen. He kuitenkin saivat ns. sponsoritukea sukulaisiltaan, jotka maksoivat palkkiomme. Teimme kiireellisesti velkajärjestelyhakemuksen, maksuohjelman sekä asunnon säilyttämislaskelmat. Myös velkajärjestelyn edellytykset dokumentin täytimme kiiretyönä viikonloppuna.

Lopulta tärkein oli käsillä ja saimme em. dokumentit laadituksi ja hyväksytetyksi hakijoilla, jonka jälkeen pystyimme laittamaan velkajärjestelyasian vireille käräjäoikeuteen. Samalla haimme niin sanottua väliaikaista ulosmittauskieltoa, joka pysäytti heidän asuntonsa ulosmittaamisen.

Lopulta muutaman lausuntokierroksen jälkeen Kaisan ja Timon velkajärjestelyhakemus ja maksuohjelma vahvistettiin käräjäoikeuden päätöksellä.

Aikajana oli seuraava:
Yhteydenotto
22.2.2019
Saldopyyntö
2.3.2019
Saldopäivä
11.3.2019
Hakemukset asunnonsäilyttämisohjelmineen ja väliaikainen ulosmittauskielto käräjäoikeuteen
14.3.2019
Väliaikainen kielto ulosmittauksesta
20.3.2019
Päätös velkajärjestelyn aloittamisesta ja maksuohjelman vahvistamisesta
11.7.2019

Pääosa ajasta kuluu viranomaisten tehdessä päätöstä taikka velkojien saldopyyntöjen odottamisessa. Nämä ovat asioita, joihin me tai talous- ja velkaneuvonta ei voi vaikuttaa, vaan ne kuuluvat prosessiin. Mihin me voimme vaikuttaa on asian nopea aloittaminen, hakemusten nopea laadinta ja se, että teemme maksuohjelman valmiiksi samalla kertaa velkajärjestelyhakemuksen kanssa eikä näin ollen asiassa määrätä selvittäjää. Nämä seikat nopeuttavat koko prosessia 4-12 kuukautta.

Tässä oli erinomainen osoitus miksi kannattaa valita meidät. Mikäli hakijat olisivat menneet kunnan (nykyään valtion) talous- ja velkaneuvontaan eivät ole olisi päässyt edes alkutapaamiseen siinä ajassa, kun me saimme heille velkajärjestelyn alkamaan. 

Scroll to Top